Español Español | English English 

Schema.org Generator

Generator Generator

Ik probeerde een nieuw Wordpress sjabloon te ontwikkelen voor La Casa del Holandés, toen ik schema.org external link ontdekte. Ik heb een schema aan de website toegevoegd, maar het was niet makkelijk.

Ik vond het verbazingwekkend dat er geen tool voor bestond, ondanks het feit dat er wel een tool bestond om schema's te testen.

Daarom besloot ik om zelf maar die tool external link te ontwerpen. Als resultaat is dit het eerste Free Software project external link dat ik publiceer.

De tool is ontwikkeld met de volgende talen:

De online help (Engels) is te lezen.

De technische documentatie kunt U hier external link vinden

Er is behoorlijk wat tijd gaan zitten in de ontwikkeling van deze software. Een bijdrage voor het gebruik van de software wordt dan ook erg op prijs gesteld.

Het mogelijk om het project op Github external link te bekijken en te downloaden. Het is nu eenmaal Free sotware.